Friday, November 2, 2012

Sissejuhatuseks

Osalesin 2011 aasta augustis Baden-Badenis DKG Euroopa konverentsil ja leidsin sealt midagi erialast ...
Let's visit Numberland.
See on teaduslikult läbi katsetatud mänguline metoodika lasteaiaealiste õpetamiseks. Töötoas osaledes sain kinnitust, et pole midagi uut siin päikse all – kõik uus ongi omandatud vana, mis tuleb kasutusele võtta uut moodi. Olen loonud kontaktid ja valmis metoodika „maaletoomises“ käed külge lööma...
Nii kirjutasin ma DKG blogisse sügisel 2011.
Tänaseks on tõlgitud õpetaja käsiraamat ja sellega tegeleb kirjastus. Tõlgitud on Numbrimaa veebileht 
Olen missioonitundega käinud esitlemas seda toredat matemaatika õpetamise kontseptsiooni Lasteaednike liidu suvepäevadel Viimsis, Pärnu linna lasteaiaõpetajate suvepäeval Jõulumäel, Tallinna Ülikoolis lasteaiaõpetajaks õppivatele noortele ja järg on kõikide teiste huviliste käes.
 Mis on Numbrimaa?
Väidetavalt on iga laps kaasasündinud matemaatilise mõistmisega ja huvitatud matemaatikast. Kontseptsioon „Lähme Numbrimaale“ aitab lastel rajada kindlat emotsionaalset silda koolis kasutatava formaalse matemaatilise keele ja igapäevaelu vahele. Tähelepanu on matemaatilistel põhioskustel nagu arvutamine, struktureeritud arusaam kõikidest arvu aspektidest 0 kuni 10 (hulgad, järjestus, geomeetrilised kujundid jne) ja numbri kui sümboli tundmisel kuni 20.
Kontseptsioon on Saksamaal 2003 – 2005 a. läbi viidud uurimisprojekti tulemus. Eesmärk oli välja selgitada, kas ühendades aju-uuringud, arengupsühholoogia, koolieelse pedagoogika ja matemaatikadidaktikad emotsionaalseks ja mänguliselt loovaks avatud kontseptsiooniks, omab märkimisväärset mõju õppimisele. Ja see omab!
Gerhard Friedrich ja Horst Munz tõestasid, et vaid kümne nädalaga saavutavad 3 – 6-aastased lapsed matemaatilised oskused ja mõistmise, milleks tavaliselt kulub 1 aasta. Sama toimub ka keele ja kõne arenguga. Neid järeldusi kinnitab aastatel 2005-2009 Heidelbergi Ülikooli poolt läbi viidud teine uurimus.
Lähme Numbrimaale on loov ja mänguline, sealjuures väga efektiivne ning motiveeriv, kuid siiski väga elulähedane matemaatika õpetamise kontseptsioon. See on loodud nähtuna lapse vaatenurgast: kuidas lapsed näevad maailma? Millistele teadmistele nad saavad oma maailma rajada? Kuidas nad mõtlevad? Mida lapsed vajavad ja mis neile meeldib?
Oma suurepärasel ja lõbusal teekonnal Numbrimaale kohtavad lapsed numbreid Üks kuni Kümme kui toredaid elus tegelasi, kes motiveerivad neid tegelema matemaatiliste aspektide ja seoste leidmisega. Lapsed kujundavad aiad, majad ja tornid vastavalt numbrile, rajades sel moel Numbrilinna ja liikudes Numbrimaal. Seal on palju aktiivseid mänge, muusikat ja jutte, tegutseb Paharet ja lapsi aitab haldjas Meelespea ning palju muudki, mida lapsed armastavad.
Avatud kontseptsioonina ei ole Lähme Numbrimaale normatiivne programm, vaid pakub motiveerivat ja struktureeritud raamistikku. Nii lapsi, kui õpetajaid julgustatakse tooma sisse oma ideid ja sobivaid tegevusi. Õpetajad saavad seda kergelt kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele ja laste vanusele.
Lähme Numbrimaale kontseptsioon on leidnud laialdast kasutamist Saksamaal alates selle loomisest 2003.a. Selline igakülgne arusaam põhiarvudest annab sügavama ja kestvama aluse koolis toime tulekuks. Lisaks arenevad keeleoskus ja mitmed „pehmed oskused“ nagu keskendumisvõime, taju, sotsiaalsed ja motoorsed oskused, loovus ja musikaalsus. Hästi on näha, kuidas Numbrimaa toetab õpetajaid ja pedagoogilist  personali nende töös. Läbi mitmete aastate on nauditud laste arengu tulemuslikkust Numbrimaal, aga ka kontseptsiooni loojate ja õpetajate edu.


No comments:

Post a Comment