Wednesday, April 24, 2013

Arengutest Numbrimaaga

Imekähku on veebruarist mai saamas ja vahepealsest tegevusest pole kirjutanud.
Mis siis on vahepeal toimunud?
Kärdla Gümnaasiumi algklasside õpetajatele rääkisin tutvuse poolest, milline vahva võimalus ja koos arutlesime, kas ja mida saaks koolis kasutada. Nemad arvasid, et kindlasti saab, eriti esimeses klassis. Küsisid - kas lasteaed ka teab seda? 
Hiiumaal pole seda räägitud. Keegi pole küsinud ja mina pole väga pakkunud ka ...
Vändras käisin ja tundus, et maailm on kirju igal pool. Seal oli neid õpetajaid, kes lennult haakusid ja innuga kaasa mõtlesid, aga ka väsinud ilmeid. Endiselt olen veendunud, et parim moodus lastega matemaatikasse süveneda on Arvumaale rännates. Võib ju polemiseerida, kas see lapike rohelist materjali on maa või aed, aga valik on tegija päralt. Kui lapsed võtavad paremini vastu mõiste "lapike maad"" - olge lahked!
Kohila vald on rikas lasteaedade poolest. Sealgi on ära käidud. Väike lasteaed, kes üritab end rajale saada, on valmis kõike uut vastu võtma. Arvumaa vahendeid nägi nende õppealajuhataja meil külas käies ja mõte jäi külge - seda tahame saada. Nii saidki kõik Kohila valla lasteaiad koolituse.
Ja siis jõudis järg Saaremaale - innukad lasteaednikud kaasasid kooliõpetajaid ka. Algklassiõpetaja kommentaar peale koolitust: Kui teie lasteaias sellega hakkate tegelema, siis meil pole koolis midagi teha!
Mis mõttes? Lihtsalt koolis on kergem edasi minna, kui korralik alus on lasteaias laotud. 
Saarlased on väga hoogu sattunud - juba teine kord sinna minna, sest piirasin grupi 20 inimese peale. See on parim suurus - iga arvuaia jaoks 2 persooni ja keegi ei jää kõrvale.
Viimati kohtusin Pärnu sõpruslinna Jelgava esindajaga. Väikses ringis vesteldi alushariduse hetkeseisust Pärnus ja Eestis üldse, pisuke ülevaade Ülejõe Lasteaiast ja seejärel harutasin mina lahti oma kotid ja pakkisin laiali Arvumaa. Nii kiiresti, kui teemaga haakus Jelgava linnavalitsuse esindaja, pole seni keegi haakunud. Hoobilt oli tal selge, kuidas kontseptsioon toimib. Kiirest tuli küsimus - kas meie õpetajaid ka koolitama tuled? Täna veel kuupäeva kokku ei leppinud, aga põhimõttelise nõusoleku olen andnud, sest vene keeles sain esitlusega hakkama ja tema sai aru ka. 
Vaata ette, Jelgava! Arvumaa on tulekul.

Tuesday, February 5, 2013

Veebruaris Mais ...


Täna olime Airega lasteaias Mai. Aire on hea kolleeg Männipargi Lasteaiast, kes on algusest peale olnud Numbrimaaga seotud. (Öelge mis tahate - meile on Numbrimaa armas!)
Olen praktiliste koolituste juures andnud õpetajatele võimaluse osaleda ja jagada oma kogemusi. Seekord siis Aire.
Praktiline koolitus koosneb minu puhul kontseptsiooni teoreetilistest alustest ja seejärel mõningate praktiliste tegevuste läbiviimisest. Miks vaid mõningad? Aga sellepärast, et kontseptsioon annab õpetajale vabad käed valida mänge ja tegevusi, korraldada tegevust vastavalt oma rühma laste tasemele, nende oskustele ja õpetaja loovusele-avatusele. Väärtuslikud on praktiseeriva õpetaja kogemused kuidas alustada päris-päris algusest, kui midagi veel pole; mida teeha kui vahendeid ei jagu kõikidele; kuidas siduda erinevaid ainevaldkondi jne. 
Tuleb kord päev, kus me koguneme praktikutega kogemuste jagamiseks. Loodetavasti on neid palju. Seni on minu kui juhi südant rõõmustanud õpetajate sagedased ahhaa-elamused peale igakordset käiku Numbrimaale, muusikaõpetaja siiras teatamine - ma lähen rühma Numbrimaa-tegevusse ... õpetajad avanevad uuele. Ei aja näpuga rida käsiraamatust, julgevad kohandada materjali vastavalt oma lastele ja iseendale.

Wednesday, January 23, 2013

Kogemuse võrra rikkam ...

Lugedes vastilmunud käsiraamatut veelkord, leidsin toimetatud tekstides mõned põhimõttelised küsitavused: miks varblane on esimesena meenunud laululind, kellel on kaks tiiba? Kui Paharetti võib igaüks ise endale ette kujutada, miks jookseb tekstis minategelase jalust maha "väike karvane koll"? Aga nagu me kõik teame, võib üks rohkem küsida kui sada vastata. 
Selge on see, et trükikojas pahanduse korda saatnud Pahareti tegusid ei aita isegi Meelespea heastada.
Jääb vaid loota, et kordustrükki ikka vaja läheb ja siis saaks vead ära parandada. 
Kes oskas ette aimata, mida kõike oleks pidanud enne käsikirja käest andmist teadma ja tegema. Järgmine kord olen targem! Seniks aga - küsige julgesti. Ma räägin hea meelega teooriast ja praktikast, sest Numbrimaa on seda väärt.

Sunday, January 20, 2013

. . .


Sain kätte autorieksemplarid õpetaja käsiraamatust Lähme Arvumaale. 
Sarjast Õpituba, Kirjastus Koolibri 2013
Võrdlesin oma tõlget, K. Vinteri kommenteeritud varianti ja trükivärsket - midagi on kaotsi läinud ja mitte tõlkes, vaid toimetamises. Minu jaoks on kadunud emotsioon - minu emotsioon! Alles on jäänud midagi kasutamiskõlblikku ja loodetavasti head. Nüüd sõltub kõik sinust, kallis õpetaja, kes sa kasutad seda käsiraamatut - pane sinna elu sisse. Lisa juttudele intonatsioon ja üllatusmomendid, et need elaksid oma lõbusat ja avastuslikku elu Arvude maal. Kogu kontseptsiooni läbivad lisaks arvudele-numbritele veel kaks tegelast - Paharet ja haldjas Meelespea. Küllap ongi Paharet see, kes kirjastajal viis õigest kohast ära sõna "number" ja alles jäid vaid "arvud" ... Ole haldjas, kes leiab õige sõna üles ja lisab selle sobivasse kohta, asendab "arvu", kus vaja.

Friday, January 18, 2013

nimetame ümber ...

Kuidas ühtäkki saab Numbrimaast Arvumaa ...
... aga sellepärast, et eesti keeles on sõnadel number ja arv erinevad tähendused:
Arvu saab loendada, kombata, võtta lahti osadeks ja liita kokku teistest arvudest; arv on kordaja, kui teed mingit tegevust x korda.
Number on see mida näeme ja kirjutame - liida neid või lahuta, aga kirjutama pead ikkagi numbrid.

Kui olla teemas kõrvuni sees nagu mina olin/olen, siis on arusaadav, millest jutt, kuid see pole "terminoloogiliselt korrektne keelekasutus". Seega - mööda numbrirada saab minna Arvumaale, kus asuvad arvuaiad. Neis omakorda arvumajad, kus elavad kodanikud numbrid Üks, Kaks, Kolm jne. Kas on õige öelda Arvulinn või Numbrilinn?
Mulle on algusest peale olnud suupärane Numbrilinn ja Numbrimaa - seega, kulla lugeja, katsu aru saada, et jutt käib samast paigast.
Kirjastus Koolibri toimetas käsikirja korrektseks ja õpetaja käsiraamat sai pealkirjaks Lähme Arvumaale

Friday, November 2, 2012

Sissejuhatuseks

Osalesin 2011 aasta augustis Baden-Badenis DKG Euroopa konverentsil ja leidsin sealt midagi erialast ...
Let's visit Numberland.
See on teaduslikult läbi katsetatud mänguline metoodika lasteaiaealiste õpetamiseks. Töötoas osaledes sain kinnitust, et pole midagi uut siin päikse all – kõik uus ongi omandatud vana, mis tuleb kasutusele võtta uut moodi. Olen loonud kontaktid ja valmis metoodika „maaletoomises“ käed külge lööma...
Nii kirjutasin ma DKG blogisse sügisel 2011.
Tänaseks on tõlgitud õpetaja käsiraamat ja sellega tegeleb kirjastus. Tõlgitud on Numbrimaa veebileht 
Olen missioonitundega käinud esitlemas seda toredat matemaatika õpetamise kontseptsiooni Lasteaednike liidu suvepäevadel Viimsis, Pärnu linna lasteaiaõpetajate suvepäeval Jõulumäel, Tallinna Ülikoolis lasteaiaõpetajaks õppivatele noortele ja järg on kõikide teiste huviliste käes.
 Mis on Numbrimaa?
Väidetavalt on iga laps kaasasündinud matemaatilise mõistmisega ja huvitatud matemaatikast. Kontseptsioon „Lähme Numbrimaale“ aitab lastel rajada kindlat emotsionaalset silda koolis kasutatava formaalse matemaatilise keele ja igapäevaelu vahele. Tähelepanu on matemaatilistel põhioskustel nagu arvutamine, struktureeritud arusaam kõikidest arvu aspektidest 0 kuni 10 (hulgad, järjestus, geomeetrilised kujundid jne) ja numbri kui sümboli tundmisel kuni 20.
Kontseptsioon on Saksamaal 2003 – 2005 a. läbi viidud uurimisprojekti tulemus. Eesmärk oli välja selgitada, kas ühendades aju-uuringud, arengupsühholoogia, koolieelse pedagoogika ja matemaatikadidaktikad emotsionaalseks ja mänguliselt loovaks avatud kontseptsiooniks, omab märkimisväärset mõju õppimisele. Ja see omab!
Gerhard Friedrich ja Horst Munz tõestasid, et vaid kümne nädalaga saavutavad 3 – 6-aastased lapsed matemaatilised oskused ja mõistmise, milleks tavaliselt kulub 1 aasta. Sama toimub ka keele ja kõne arenguga. Neid järeldusi kinnitab aastatel 2005-2009 Heidelbergi Ülikooli poolt läbi viidud teine uurimus.
Lähme Numbrimaale on loov ja mänguline, sealjuures väga efektiivne ning motiveeriv, kuid siiski väga elulähedane matemaatika õpetamise kontseptsioon. See on loodud nähtuna lapse vaatenurgast: kuidas lapsed näevad maailma? Millistele teadmistele nad saavad oma maailma rajada? Kuidas nad mõtlevad? Mida lapsed vajavad ja mis neile meeldib?
Oma suurepärasel ja lõbusal teekonnal Numbrimaale kohtavad lapsed numbreid Üks kuni Kümme kui toredaid elus tegelasi, kes motiveerivad neid tegelema matemaatiliste aspektide ja seoste leidmisega. Lapsed kujundavad aiad, majad ja tornid vastavalt numbrile, rajades sel moel Numbrilinna ja liikudes Numbrimaal. Seal on palju aktiivseid mänge, muusikat ja jutte, tegutseb Paharet ja lapsi aitab haldjas Meelespea ning palju muudki, mida lapsed armastavad.
Avatud kontseptsioonina ei ole Lähme Numbrimaale normatiivne programm, vaid pakub motiveerivat ja struktureeritud raamistikku. Nii lapsi, kui õpetajaid julgustatakse tooma sisse oma ideid ja sobivaid tegevusi. Õpetajad saavad seda kergelt kohandada vastavalt individuaalsetele vajadustele ja laste vanusele.
Lähme Numbrimaale kontseptsioon on leidnud laialdast kasutamist Saksamaal alates selle loomisest 2003.a. Selline igakülgne arusaam põhiarvudest annab sügavama ja kestvama aluse koolis toime tulekuks. Lisaks arenevad keeleoskus ja mitmed „pehmed oskused“ nagu keskendumisvõime, taju, sotsiaalsed ja motoorsed oskused, loovus ja musikaalsus. Hästi on näha, kuidas Numbrimaa toetab õpetajaid ja pedagoogilist  personali nende töös. Läbi mitmete aastate on nauditud laste arengu tulemuslikkust Numbrimaal, aga ka kontseptsiooni loojate ja õpetajate edu.